Hypotéky

Našim klientom sprostredkujeme bankové a nebankové hypotéky. V prípade, že sa klient rozhodne vziať si hypotéku cez banku, musí si byť vedomý, že nemá podlžnosti voči bankám, sociálnej a zdravotnej poisťovni a daňovému úradu. Priechodnejšia je hypotéka cez nebankový subjekt, ktorý zabezpečuje naša spoločnosť. Túto hypotéku môžete mať do 10 dní na účte.

Hypotéka

Hypotéka je spôsob financovania investície do bývania. Prí poskytnutí hypotekárneho úveru dochádza k založeniu nehnuteľnosti v prospech banky ako zabezpečenie pohľadavky. Hypotéka je dlhodobý úver s lehotou splatnosti minimálne 5 rokov.

Poznáme typy hypoték:

Klasická hypotéka je učelová hypoteká, ktorá sa používa na financovanie investície do nehnuteľnosti. Zvyčajne sa využíva pre financovanie kúpy nehnuteľnosti, stavbu, rekonštrukciu alebo pre vysporiadavnie majetkových vzťahov (Dedičstvo alebo rozvod).

Hypotéka pre mladých – hypoteka pre mladých od 18 do 35 rokov s maximálnym príjmom 1,3 násobok hrubej priemernej mzdy. Je to suma 915,95 Eur a maximalna možný hypotekárny úver je 49790,88 Eur. Po splnení všetkých podmienok môžete žiadať poskytnutie štátneho príspevku pre mladých. Znižuje sa úroková miera úveru o 3 percenta. 2 percentá prispieva štát a jedno percento banka. Klienti majú právo na odklad splátok alebo na mimoriadnú splátku bez poplatku.

Americká hypotéka je bezúčelová hypotéka, ktorá neobmedzuje klienta pri investovaní. Pri založení nehnuteľnosti môžete úver použiť na fiancovanie iného majetku ako nehnuteľnosť.

Hypotekárny maklér je odborník v oblasti najvýhodnejšieho poskytnutia hypotéky pre klienta. Dokáže na základe analýzy zhodnotiť situáciu klienta a poradiť mu najlepšie riešenie. Hypotekárny maklér odbremeňuje klienta od väčšinu starosti s poskytnutím hypoteky. Hypotekárny maklér ma na starosti zapísanie založných zmlúv do katastra nehnuteľnosti, predloženie listu vlastnictva so zapísanou ťarchov voči banke, poistením záložného objektu a adt. Splácanie hypoteky sa realizuje v pravidelných intervaloch mesačne, štvrťročne prípade polročne. V prípade hypotéky v banke si môžete poistiť v prípade neočakávanej udalosti napr. stratu príjmu. Banky požadujú poistenia ako dodatočnú formu zabezpečenia hypotéky.

Hypotéku môžete použiť na účel:

Kúpa nehnuteľnosti je (právny akt) prevod nehnuteľnosti na základe písomnej uzavretej zmluvy medzi predávajúcim nehnuteľnosti a kupujúcim nehnuteľnosti. Kúpna zmluva nadobudne účinosť dňom zápisu do katastra nehnuteľnosti.

Hypotéku je možné použiť na výstavbu nehnuteľnosti na účely bývania. Pri výstavbe je dôležité predložiť list vlastnictva a schválený projekt stavby.

Hypotéku je možné použiť na modernizácia , rekonštrukcia a údržba nehnuteľnosti, čo, znamená zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti.

Modernizácia je to investícia do modernizácii vybavenia nehnuteľnosti.

Rekonštrukcia je zmena technických parametrov a účelu stavby, čím sa zvyšuje cena nehnuteľnosti.

Údržba nehnuteľnosti je ochrana pred znížením ceny nehnuteľnosti pri pôsobení vonkajšich vplyvov na nehnuteľnosť.

Využiť hypotéku na kúpu nehnuteľnosti, výstavbu nehnuteľnosti alebo modernizáciu, rekonštrukciu a údržbu nehnuteľnosti je správnou voľbou pre zabezpečenie bývania.